Zadanie č.2 - marketingové video

Vo videu môžu byť použité nepôvodné videá, obrázky, hudba, ale vítané sú vlastné. Video by malo obsahovať prvky strihu, prelínačky, titulky, obrázky alebo logá, video (pôvodné alebo prevzaté), hudbu, audiokomentár alebo iný zvukový zdroj. Dĺžka videa by nemala presiahnuť 1 minútu. Je vítané humorné ladenie videí (ak to vyhovuje pre zvolenú tému). Na úvod alebo záver videa vložte svoje meno. Výber hudby, ktorú je možné použiť vo videu na YouTube, je možné overiť na adrese https://www.youtube.com/music_policies . Video umiestnite na svoj YouTube kanál (ak nemáte, založte si).

Praktické rady

Dostať nápad na video trvá dlhšie ako jeho samotný strih. Pred samotnou tvorbou videa si svoje nápady spíšte. Napíšte si osnovu / kostru svojho videa. Čo bude jeho téma, aké informácie vo videu budú a ako ich zobrazíte. Premyslite si, čo na to budete potrebovať (video-prevzaté/svoje), screenshot / záznam obrazovky, obrázky, hudba, audio-komentár). Ak budete nahrávať video mobilom a bude sa zaznamenávať aj rozprávanie, natáčajte z väčšej blízkosti. Ak budete nahrávať audio zvlášť (napr. na mobil), využite priestor, ktorý má veľa nábytku a nemá ozvenu (alebo šatník plný šiat).

Hodnotenie videa

15 bodov - technické prevedenie videa (titulky, strih, prelínačky, audio - hudba / komentár)
Hľadí sa na celkový technické prevedenie, výber fontov, farebné ladenie, vkusné použitie hudby, obrázkov a prelínačiek, vhodný strih a úprava audia, obraz v obraze a stabilizácia videa (ak je to nutné)

15b - obsahové prevedenie videa
Hľadí sa na obsahovú stránku videa, nápad, informačnú hodnotu, humor, odbornosť a pod.

Návrhy na video (0:30-1:00)

  • Osobný medailón (kto som, čo som, čomu zaujímavému / nezaujímavému sa venujem, aké mám hobby, prečo študujem to, čo študujem)
  • Akú mám bakalársku tému. Čo tam robím, čo je výsledok, ako to funguje-nefunguje, video ladiť tak, aby bolo použiteľné aj na obhajobách.
  • Video opisujúce vybranú tému alebo pojem z elektronického marketingu - pozrieť si ebooky v sekcii Materiály, v linkoch v prednáškach alebo na internete (Personalizovaný marketing, Výkonnostný marketing, Budovanie značky, PPC, Psychológia naceňovania, Copywriting, atď.).
  • Video o pive. Vybrať konkrétny pivný štýl (IPA, APA, Saison, Weizen, NEIPA, Porter, Stout, Lambic atď.). Môže sa zakomponovať aj ukážka/recenzia z remeselného pivovaru.
  • Video prezentuje fiktívny produkt, ktorý bude prezentovaný neskôr na webovej stránke.
  • Videonávod na zvolenú problematiku, ideálne technickú.
  • Krátky hraný film. Vo videu vystupujú fiktívne postavy, ktoré niečo riešia (napr. nechuť robiť zadanie). Humorné ladenie je vítané.
  • Propagačné video študijného programu.
  • Hotové video z archívu študenta (musí spĺňať požiadavky)

Zadanie je hodnotené 30 bodmi.

Prezentovanie zadania bude na 12.cvičení. Odovzdávať budeme do AISu do 23:55 v sobotu 27.4. Keďže AISové miesto odovzdania sa vtedy zatvorí, oneskorené odovzdanie prebieha poslaním mailu cvičiacemu s URL súborom (takým istým ako do AISu).
Do AIS odovzdajte URL odkaz na video na YouTube. Do opisu videa na YouTube uveďte vaše meno a pozerateľný odkaz na screenshot z projektu (napr. https://snag.gy/ alebo https://paste.pics/ alebo https://prnt.sc/ , atď.). Screenshotom z projektu sa myslí screenshot z programu, v ktorom video striháte. Bodová penalizácia za každý deň oneskorenia je 0,5 boda. URL odkaz sa vytvára takto: https://youtu.be/we0vd6S-J_g alebo https://youtu.be/iImQaZoOThk?t=18

Prosíme o dodržanie vyššie uvedeného postupu odovzdávania. Ak neviete urobiť súbor URL, odovzdajte aspoň TXT. Je zbytočné dávať poznámku (napr. s linkom na YouTube) do AISu k odovzdanému zadaniu alebo súboru. Keď budeme hromadne sťahovať všetky zadania na hodnotenie, tieto poznámky sa nestiahnu. Stiahnu sa len súbory.