Skúškové zadanie

SKÚŠKA

Priebeh skúšky a pokyny:
- obhajoba webovej prezentácie (= webovej stránky) v redakčnom systéme Wordpress: 50 bodov
- obhajoby budú prebiehať podľa harmonogramu pravdepodobne od 8:00 až do poobedia
- odovzdávať sa bude do AIS do 19.5.2018 23:55
- na stránku je možné vložiť aj video, ktoré ste robili na druhom zadaní, ak sa to tematicky hodí

FUNKCIONÁLNE POŽIADAVKY

Grafika

Grafická šablóna - template (iná ako sú predinštalované v systéme) vybratá v zmysle tematiky stránky.

Stránky

Stránky / články v počte minimálne 6. Odporúčaných je viac, závisí to však od tematiky web stránky. Jednotlivé podstránky musia mať kvalitný obsah súvisiaci so spomínanou tematikou.
Povinne musí obsahovať kontakt s kontaktným formulárom a prípadne interaktívnu Google mapu s umiestnením prevádzky firmy (ak sa to tematicky hodí).

Menu (Ponuka)

Na web stránke musí byť menu a ak sa hodí, využiť aspoň jednu vnorenú položku.

Kategórie a články

Prístupné dve kategórie článkov.
Obsahovať budú texty vhodné pre zameranie danej stránky, použitých bude aspoň 10 obrázkov a 1 video (nemusí byť pôvodné).

Značky

Využitie značiek v minimálnom počte 4. Jeden článok môže mať aj viacero značiek.

Widgety

Aktívne widgety v minimálnom počte 3.
Minimálne 1 widget musí byť iný ako predinštalovaný so systémom.

Moduly (pluginy)

Nainštalované, aktivované, nakonfigurované, zmysluplné pre zameranie web stránky a funkčné minimálne 2 moduly (pluginy). Môžu ale nemusia byť vidieť na frontende.

Do AIS odovzdávate dokumentáciu, ktorá bude obsahovať:
- link na web stránku
- deklarovanie splnenia / nesplnenia funkcionálnych požiadaviek. V prípade ich splnenia krátko opíšte, ako ste ich splnili.
- meno a heslo do administratívnej časti Wordpress (odporúčame teda zvoliť také heslo, aby ste sa nebáli prezradiť ho vyučujúcim)

Keďže AISové miesto odovzdania sa po deadline zatvorí, oneskorené odovzdanie prebieha poslaním mailu Erik Kučerovi s dokumentáciou (takou istou ako do AISu). Predmet e-mailu bude v tvare "EMAR - oneskorené odovzdanie - priezvisko". Bodová penalizácia za každý deň oneskorenia sú 2 body.

NÁVRHY TÉM WEBOVEJ PREZENTÁCIE

  • Osobný medailón (kto som, čo som, čomu zaujímavému / nezaujímavému sa venujem, aké mám hobby, prečo študujem to, čo študujem)
  • Stránka o bakalárskej práci študenta. Čo tam robím, čo je výsledok, ako to funguje-nefunguje...
  • Stránka opisujúca vybranú tému/témy alebo pojem/pojmy z elektronického marketingu - pozrieť si ebooky v sekcii Materiály, v linkoch v prednáškach alebo na internete (Personalizovaný marketing, Výkonnostný marketing, Budovanie značky, PPC, Psychológia naceňovania, Copywriting, atď.).
  • Webová prezentácia o pive. Vybrať konkrétny pivný štýl (IPA, APA, Saison, Weizen, NEIPA, Porter, Stout, Lambic atď.). Môže sa zakomponovať aj ukážka/recenzia z remeselného pivovaru.
  • Web prezentuje fiktívny produkt.
  • E-learning pre zvolenú problematiku, ideálne technickú.
  • Propagačná stránka študijného programu / fakulty / univerzity.
  • Webová prezentácia vybraného filmového univerza (Marvel Cinematic Universe, Conjuring Universe, X-Men, Pán Prsteňov, DC Comics...).